Selecteer een pagina

Disclaimer

Het voorbehoud

brows by jess

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website, en geen aansprakelijkheid voor de gevolgen als het toch misgaat. Hoewel Brows by Jess alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Brows by Jess niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Brows by Jess kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Brows by Jess verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brows by Jess. In aanvulling hierop; Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen fotomateriaal. In sommige gevallen is gebruik gemaakt van (rechtenvrije) stockfoto’s ter illustratie.

Databescherming

Brows by Jess respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Op de pagina Privacybeleid wordt beschreven hoe Brows by Jess gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

v12.23

 

Brows by Jess

Microlab Eindhoven
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Route

KvK: 78065089